A SZÍVLAPÁT projektet az MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomoktatás Kutatócsoport munkájában résztvevő magyartanárok indították el a 2018-2019-es tanévben.

Kiadó:
Tilos az Á Könyvek, 2017.
Szerkesztette: Péczely Dóra
A borítót készítette és illusztrálta: Dániel András

Célunk a kortárs költészet bevonása az irodalomoktatásba digitális eszközök segítségével: kortárs versek megismerése, értelmezése, a klasszikus és kortárs irodalom párhuzamainak, folytonosságának, áthajlásainak élményszerű felfedezése, digitális eszközök használata az irodalmi művek témáinak, élményköreinek, toposzainak, archetipikus képeinek, műfajainak stb. megismerésében, megértésében.
A digitális eszközök használatával a tanulók megtapasztalhatják, hogy az irodalom nem (vagy nem csak) történelem, hanem a saját koruk valóságának része. Láthatják a kortárs szerzők oldalait, blogjait, a közösségi oldalakon megosztott vallomásaikat – meg is szólíthatják őket –, napi kritikákat, ajánlókat, vitákat, irodalmi eseményeket, irodalmi díjakat stb., vagyis közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a kortárs irodalommal, és ennek felmérhetetlen hatása lehet.
Az iskolai kísérleteink az adott időszak tanmeneteihez igazodva folynak, a választott öt nagyobb témakör – alapvetően a Szívlapát c. kötet alapján: szerelem, születés és elmúlás, istenkeresés, lét és nemlét, ars poetica, történelem és közélet.
A csoportok a tantervi anyag feldolgozása során régi és kortárs szövegek kapcsolatait kutatják, értelmezik és osztják meg a szövegfeldolgozásos módszerek alkalmazásával:
– klasszikus (analitikus-kreatív ) szövegfeldolgozási műveletekkel (annotálás, értelmezések, összehasonlító elemzés, jegyzetek, lábjegyzetek, kommentek);
– kreatív-produktív szövegfeldolgozási műveletekkel: verbális kreatív feladatokkal (olvasói levél, komment, paródia, parafrázis, saját írás, slam poetry, blogolás stb.), illetve grafikus feladatokkal (idővonal, gondolattérkép, szófelhő stb.);
– multimédiás szövegfeldolgozási műveletekkel: képszerkesztéssel (illusztrációk, grafika, festmény, montázs, kollázs stb., kiadvány – antológia, újság, könyvborító, infografika, plakát stb.) és videószerkesztéssel (magazinműsor, verstrailer, interjú, versvideó stb.).

Ezen az oldalon a kísérleteinket, projektjeink produktumait, tapasztalatainkat tesszük közzé azzal a reménnyel, hogy hasznosak lehetnek mások számára is, illetve hogy többen is csatlakoznak hozzánk.

Deák Márton, Gergelyi Katalin, Kaszás Erzsébet, Kovács Péter
Kriston Attila, Szilágyi Barnabás, Vinczellér Katalin